mjesto slobodnog duha

eng1 fbbutton1 twtbutton1

konferencija

Izvještavanje o djeci i mladima je marginalizovano u sva četiri crnogorska dnevna lista, pokazalo je istraživanje NVO 35mm.

Rezultati tromjesečnog istraživanja predstavljeni su na okruglom stolu urednicima "Pobjede", "Dnevnih novina", "Vijesti" i "Dana", čiji smo rad pratili.

Kako je istraživanje pokazalo teme koje se odnose na djecu/mlade su smatrane manje zanimljivima čitalačkoj publici, označene su kao nebitne, jer im se posvećuje manje novinskog prostora. Da se o djeci ne izvještava na pravi način govori činjenica da je najviše objavljenih članaka veličine samo 1/8 stranice, 48%. Ako uzmemo da dužina članka onemogućava autoru da pruži i kontekst događaja ovo znatno utiče i na sam kvalitet izvještavanja. Od pregledanih 997 članaka, takvih tekstova je gotovo polovina(48%).

Ono što takođe podupire tezu da je izvještavanje o djeci/mladima na margini je i podatak da je mali broj članaka na naslovnim stranicama. U svega 5% slučajeva tekstovi o djeci/mladima su u ovom period bili na naslovnoj strani, mjestu gdje se objavljuju najatraktivnije i najvažnije teme u novinama. Čak i kada se nađu među naslovnim tekstovima članci koji se odnose na djecu/mlade su u samo 18% slučajeva pozitivni.

Da se nedovoljno obrađuju teme koje se odnose na djecu govori i podatak da je za ova tri mjeseca objavljen mali broj tekstova zahtjevnijih novinarskih formi poput: reportaža, tema, intervjua i sl.

Način obrade tema o djeci je površinski (68%) u najvećem broju objavljenih članaka . To znači da su novinari pisali opisno o djeci/mladima a da nijesu pokušali pružiti kontekst događaja.

Novinari/urednici poštuju pravo na privatnost kada se uopšteno izvještava o djeci/mladima ali to ne čine kada se piše o pojedinačnim slučajevima. U sva 4 dnevna lista, najviše je objavljeno članaka u kojima se uopšteno govori o djeci/mladima preko 50%. No, ovo pravilo ne važi kada se pojedinačno izvještava o djeci/mladima u sukobu sa zakonom/žrtvama. Novinari tada u najvećem broju slučajeva otkrivaju njihovo puno ime i prezime 43%, dok su u 30% slučajeva objavili samo inicijale.

Djeca/mladi u sukobu sa zakonom ili žrtve kriminalnih aktivnost, nesreća su u 10% slučajeva predstavljeni samo godinama, u 8% slučajeva nije objavljen njihov identitet. U 1% slučajeva predstavljeni su samo imenom, a u isto toliko slučajeva i samo prebivalištem.

Ono što naročito zabrinjava je da su u 7% slučajeva novinari pokušali da zaštite identitet djeteta/mlade osobe, a u istom tekstu objavili identitet roditelja, staratelja ili neke druge informacije koje ukazuju na identitet djeteta, što je negativna praksa i kršenje standarda.
U izvještaju smo pomenuli neke od primjera gdje su djeca neadekvatno medijski tretirana. Valja naglasiti da je bilo i primjera da se iskorištava dječja emocionalna bol kao sredstvo kojim se potresno djeluje na čitatelje, a sve u svrhu povećanja tiraža. Ti primjeri ukazuju na kršenje dječih prava i nepoštovanje profesionalnih etičkih načela od strane novinara i urednika.

Da su članci o djeci/mladima nedovoljno relevantni potvrđuje dominacija jednog izvora od 60%, a u toku monitoringa zabilježili smo i primjere jednostranog izvještavanja o djeci/mladima, tj. da je prikazana samo jedna strana gledišta.

Sa druge strane relevantnost ipak pojačava činjenica da u 97% slučajeva tekst o djeci/mladima potpisuju novinari.
Članci o djeci/mladima su u gotovo 70% slučajeva imali odgovarajuću fotografiju. Iako su mahom dobro grafički opremljeni, zabilježili smo i 7% onih čije fotografije nijesu adekvatne i u nekim slučajevima se njima najgrublje krše prava djece/mladih. Posebno treba naglasiti da smo uočili i tekstove koji ne govore o djeci/mladima koji su neopravdano opremljeni njihovim fotografijama. Ovi podaci ukazuju da crnogorski mediji sve češće koriste djecu kao sredstvo za povećanje tiraža.

Ako bi na osnovu svih naših nalaza trebalo napraviti neku vrstu "lične karte" djeteta/mladih u štampanim medijima Crne Gore, ona bi izgledala ovako:

Dijete(mlada osoba) je pripadnik bespomoćne i veoma ugrožene vrste. O njima možete čitati u zapećku stranice. oni uglavnom nemaju ime i prezime osim u slučajevima kada naprave ozbiljniji prestup ili im neko dodatno ugrozi njihova ionako uskraćena prava. Jedino što umiju i vole da rade jeste da se igraju i zabavljaju. na druge teme malo šta imaju da kažu osim rijetkih koji iskoče iz mora prosječnih bilo da iznenade pozitivno ili negativno. mi odrasli smo tu da ih štitimo od svih rizika. To i činimo, koliko nam druge obaveze i materijalni uslovi dozvoljavaju, zato što smo savjesni i humani.

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Refreširaj

kevric1

Nogopamet
Piše: Raul
Kevrić

Foto

Preporučujemo

Comp_2_0-00-12-08U toku ove i sljedeće školske godine Ministarstvo prosvjete i nauke u saradnji sa GTZ-om sprovešće kampanju „Energetska turneja" u svim osnovnim školama u Crnoj Gori.

Prijatelji sajta

 

 

cgtvit2  

 

ga-banner-160x80yihr-160x80 wwyc-color rekom baner 160x85 fellowship-2010---taboo sr btj-light-sr-300x100ae66 oilogo2 unicef.jpgcrckarijelogoctrlx.info-bannerbitno160x85cgfudbal222160x85160x80rajainewscrocropped-cf-headline3

 

 

 

 

 

stavtramontana
Balada o
Geleru V dio
Piše: Domagoj
Tramontana

 

Karikatura